Lịch Sử Phát Triển

1997

Thành lập văn phòng đại diện tại Singapore với mục đích xuất khẩu tôm sang Hồ Chí Minh. Sau đó bắt đầu buôn bán sản phẩm nhựa tổng hợp

123

2003

Thành lập nhà máy sản xuất hỗn hợp nhựa màu SIK Việt Nam tại Hải Phòng

2005

Thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội để theo dõi công việc tại Hà Nội và Hải Phòng

2007

Thêm vốn đầu tư vào Nhà máy sản xuất máy ép đùn nhựa Akebono Kasei (Osaka) để mở thêm nhà máy ở Việt Nam

2008

Thành lập công ty con INABATA VIETNAM, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với tư cách là công ty Việt Nam

2012

Chuyển trụ sở Văn phòng đại diện ở Hà Nội sang địa chỉ hiện tại (toà nhà Sun Red River)

2014

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thêm khách hàng đến từ Hàn Quốc, đã điều động đội ngũ nhân viên người Hàn từ Inabata Hàn Quốc

Bắt đầu hoạt động công ty sản xuất màng nhựa APPLE FILM DANANG thành lập tại thành phố Đà Nẵng

2017

Chuyển trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ hiện tại (toà nhà ZEN PLAZA)