Tin tức mới

Sản phẩm & Dịch vụ

Tập đoàn Inabata từ khi thành lập tới nay, với Triết lý kinh doanh dựa trên tinh thần “Tình yêu” và “Sự tôn trọng”, cống hiến để xây dựng xã hội phát triển . Đi cùng với Tầm nhìn: tiếp tục với các giá trị đã có, thông qua các hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng và cống hiến cho xã hội, đáp ứng nhu cầu xã hội đang thay đổi.

Tổng Giám Đốc
Nakajima Hisayoshi

|

Thư viện ảnh