Thông Điệp

Sứ mệnh của tập đoàn Inabata là góp phần xây dựng xã hội phát triển
dựa trên tinh thần của “Tình yêu” và “Sự tôn trọng”.

 

Tập đoàn Inabata từ khi thành lập tới nay, với Triết lý kinh doanh dựa trên tinh thần “Tình yêu” và “Sự tôn trọng”, cống hiến để xây dựng xã hội phát triển . Đi cùng với Tầm nhìn: tiếp tục với các giá trị đã có, thông qua các hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng và cống hiến cho xã hội, đáp ứng nhu cầu xã hội đang thay đổi.

Năm 1997, Inabata Singapore(trụ sở của Inabata ở khu vực Đông Nam Á) cho nhân viên tới thành phố Hồ Chí Minh thành lập văn phòng đại diện, với khởi điểm là nơi thực hiện công việc hỗ trợ việc kinh doanh của công ty mẹ ở Nhật trong việc xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản đã qua chế biến. Sau đó, bộ phận phát triển kinh doanh của Inabata đã mở thêm văn phòng đại diện ở Hà Nội để mở rộng kinh doanh ở thị trường Việt Nam. Theo luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2008, INABATA VIETNAM Co.,LTD được thành lập với tư cách pháp nhân tại Việt Nam.

Hiện tại Inabata Việt Nam đang chú trọng kinh doanh nguyên liệu hoá chất & nhựa tổng hợp nhằm mục đích kinh doanh tái xuất, bên cạnh đó cũng đang phát triển hình thức kinh doanh tái xuất cho khách hàng là các công ty Hàn Quốc và Nhật tại Việt Nam phục vụ cho thị trường nội địa (sản phẩm liên quan đến xe máy, v.v..)

Hơn nữa, nhằm trở thành doanh nghiệp có nguồn gốc Việt Nam, chúng tôi có phương châm sẽ chú trọng triển khai 2 lĩnh vực “Nông nghiệp” & “Công trình dân dụng”.

Để có thể duy trì vai trò mật thiết với khách hàng ở hiện tại lẫn tương lai, Inabata Việt Nam sẽ không ngừng đoàn kết để cùng đi lên. Và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian tới.

 


 

Tổng Giám Đốc
Nakajima Hisayoshi