Triết Lý Kinh Doanh

Đường lối
công ty

Phát triển dựa trên tinh thần của “Tình yêu” và “Sự tôn trọng”.

 

Triết lý
kinh doanh

Công ty Inabata dựa trên cơ sở tinh thần của “Tình yêu” và “Sự tôn trọng”, chú trọng vào con người và cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

 

Tầm nhìn
sứ mệnh

Chúng tôi luôn tiếp tục phát triển với các giá trị sẵn có nhờ vào việc phát triển kinh doanh trên toàn cầu, và đáp ứng nhu cầu của xã hội và khách hàng qua các thời đại.

 

Giá Trị Quan

VỀ ĐẠO ĐỨC

Lấy khiêm tốn và thành thật làm giá trị gốc.

 

VỀ Ý CHÍ

Luôn thách thức các giới hạn với lý tưởng cao, giấc mơ lớn và trái tim nồng nhiệt.

 

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chú trọng làm việc nhóm với các cuộc thảo luận tự do, cởi mở, và trân trọng sự phát triển của nhân viên.

 

VỀ VAI TRÒ

Đứng ở vị trí của khách hàng để giải quyết các vấn đề của khách hàng, và trở thành đối tác tốt nhất của khách hàng.

 

VỀ SỰ CỘNG SINH

Chia sẻ các giá trị với tất cả mọi người trên thế giới, để cùng nhau sinh sống và phát triển.