Showa Denko xử lý chất thải công nghiệp để tái chế thành nhựa

Showa Denko (SDK; TSE:4004) đã có giấy phép xử lý chất thải công nghiệp và sản phẩm nhựa tái chế của họ đã được chấp nhận.

Kể từ năm 2003, nhà máy Kawasaki đặt tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đã hoạt động kinh doanh tái chế hóa chất nhựa để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bao bì. Showa gọi doanh nghiệp này là Kawasaki Plastic Recycling (KPR).

Nhà máy này khí hóa nhựa đã qua sử dụng dưới nhiệt độ cao và phân hủy chúng đến mức phân tử. Sau đó nhựa khí hóa được chuyển đổi thành hydro và cacbon dioxide (CO2). Showa Denko sử dụng hydro cacbon thấp làm nguyên liệu để sản xuất amoniac và CO2 làm nguyên liệu sản xuất đá khô và đồ uống có ga.

Showa Denko là công ty duy nhất trên thế giới có thành tích hoạt động thương mại lâu dài về tái chế hóa chất nhựa thông qua khí hóa.

Ngày nay nhu cầu xã hội về việc tái chế nhựa đã qua sử dụng dựa trên công nghệ cao như một biện pháp đối phó với các vấn đề về môi trường. SDK đa dạng hóa các nguồn nhựa đã quan sử dụng, do đó Showa Denko đã thiết lập hệ thống thu mua nhựa đã qua sử dụng để hỗ trợ KPR hoạt động ổn định.

Trong số 9 triệu tấn nhựa đã qua sử dụng được thải ra ở Nhật Bản hằng năm, 7,5 triệu tấn đã được tái sử dụng (390.000 tấn được tái sử dụng thông qua tái chế hóa học, 2.080.000 tấn được tái sử dụng thông qua tái chế vật liệu và 5.030.000 tấn được tái sử dụng thông qua tái chế nhiệt). 1,42 triệu tấn còn lại là không tái sử dụng mà đốt hoặc chôn lấp.

Thành phố Kawasaki được bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp công nhật là thành phố sinh thái. Vào tháng 7 năm 2015, Showa Denko và thành phố Kawasaki đã ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm giảm lượng sử dụng hydro cacbon và giảm tác động của công nghiệp với môi trường.

Showa Denko còn cung cấp hydro cacbon thấp để sản xuất pin nhiên liệu được lắp đặt trong một khách sạn ở thành phố Kawasaki và một trạm sạc điện công cộng cho xe điện. Họ đã và đang thúc đẩy các doanh nghiệp khác phát triển theo định hướng tái chế tài nguyên.