Inabata Việt Nam vui mừng nhận giải thưởng Special Awards từ Brothers Industries Việt Nam

Gần đây, Inabata Việt Nam đã vui mừng nhận giải thưởng Special Awards từ Brothers Industries Vietnam nhờ những đóng góp hết mình trong thời gian dịch bệnh Covid-19.