Phụ gia Ampacet cho phép tái chế bao bì hay màng phim nhiều lớp có khả năng tái chế

Mới đây, Ampacet,nhà cung cấp giải pháp Masterbatch có địa chỉ tại Tarrytown, NY, đã cho ra mắt chất phụ gia giúp tăng khả năng tái chế của màng phim nhiều lớp với thành phần là polyamide 6 (PA6) và ethylene vinyl alcohol (EVOH).

Liên minh Bao bì Bền vững (SPC) đã cấp cho chất phụ gia mới chứng nhận How2Recycle Prequalification for Store Drop-Off. Do đó, màng phim nhiều lớp có chứa sự kết hợp thích hợp của PA6 và / hoặc EVOH – với được xử lý ở mức độ chính xác chất phụ gia – có thể đủ điều kiện để hiển thị nhãn How2Recycle Store Drop-Off.

Màng phim sau quá trình tiêu thụ hoặc sử dụng công nghiệp đã được xử lý với chất phụ gia có thể được phân hủy trong quy trình tái chế polyolefin và có thể được sử dụng để sản xuất màng phim hoặc chế biến nhựa nhiệt dẻo khác.

Doreen Becker, Giám đốc Phát triển Bền vững của Ampacet, cho biết: “ReVive mang đến những gì tốt nhất có thể có cho bao bì thực phẩm. Bà lưu ý rằng mặc dù màng chắn EVOH / PA6 nhiều lớp ngay cả khi chưa tái chế được cũng mang nhiều đặc điểm và tính năng ưu việt hơn màng polyethylene (PE) đơn chất với các tính năng liên quan tới bảo quản độ tươi ngon và ngăn ngừa lãng phí thực phẩm.

Chất phụ gia mới cho phép các nhà chế biến nhựa đáp ứng các mục tiêu bền vững bằng cách thúc đẩy việc sử dụng nhựa sau khi tiêu thụ hoặc sau khi sử dụng công nghiệp, đồng thời nó giúp các công ty sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) phân phối thực phẩm được bảo vệ tốt trong bao bì mà có thể tái chế.

“ReVive’s How2Recycle Prequalification for Store Drop-Off cho phép chúng tôi thể hiện cho người tiêu dùng [các công ty] hàng hóa đóng gói cách sử dụng hệ thống ghi nhãn tiêu chuẩn How2Recycle trong bao bì để đạt được mục tiêu kinh tế tuần hoàn và giúp khuyến khích người tiêu dùng tái chế,” Becker nói.

Các điểm thu gom của Store Drop-Off bao gồm nhiều cửa hàng tạp hóa và nhà bán lẻ hàng loạt.

Sơ tuyển không quy định chỉ định tái chế cuối cùng trên bao bì, vì chỉ định cuối cùng có thể thay đổi dựa trên ứng dụng sản phẩm và các biến số khác, nhưng nó cho phép các thương hiệu thiết kế bao bì và chọn vật liệu lưu ý đến khả năng tái chế.

ReVive 311A, khi được sử dụng với các lớp chắn nylon EVOH (32 mol%) và / hoặc PA6 trong màng PE, đã được Hiệp hội các Nhà Tái chế Nhựa (APR) công nhận là đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với Quy trình Hướng dẫn Chủ chốt đối với màng PE và bao bì linh hoạt.

Trong quá trình xử lý, chất phụ gia mới “duy trì các đặc tính dòng chảy tốt ở tỷ lệ thả xuống được khuyến nghị, một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thị trường và thường có thể được thêm vào các lớp PE số lượng lớn dưới dạng thả vào, như được xác nhận trong thử nghiệm bởi các đối tác hàng đầu trong ngành , ”Jim Morrison, Giám đốc kinh doanh chiến lược của Ampacet, cho biết bao bì linh hoạt. “Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đang hỗ trợ ngành công nghiệp hướng tới việc tạo ra những cơ hội mới cho việc lưu thông và tuần hoàn nhựa.”

ReVive 311A ​​Compatibilizer, hỗn hợp các chất phụ gia chức năng, là một sản phẩm nằm trong dòng sản phẩm Ampacet’s R3 Sustainable Solutions.